CẢO ĐĨA THÁO MỞ BẠC ĐẠN

kamy’s tools chuyên phân phối các loại cảo đĩa tháo mở bạc đạn, vam đĩa bạc đạn, cảo đĩa, vam đĩa, là dụng cụ cầm tay chuyên dùng để tháo mở bạc đạn puly trong các máy móc sửa chữa ô tô cơ giới. Tùy theo đường kính của bạc đạn puly cần tháo mở mà cảo đĩa được thiết để ra làm nhiều kích cỡ khác nhau như cảo đĩa 50mm, cảo đĩa 75mm, cảo đĩa 100mm, cảo đĩa 150mm, cảo đĩa 200mm tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người mà người ta chọn sử dụng cảo đĩa lớn nhỏ tương ứng. Hãy liên hệ với kamy’s tools để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm cảo đĩa tháo mở bạc đạn.

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

Bộ vam cảo đĩa chặn tháo vòng bi bạc đạn 100mm, bộ cảo đĩa mặt trăng 9 chi tiết Trigoldte 200109

CỬA HÀNG DỤNG CỤ CƠ KHÍ KAMY'S TOOLS

 Địa chỉ: 

 Điện thoại: 0906.884.300

 Website: www.kimcatcapthuyluc.com

  Hotline: 0906884300